Informacja dla klientów.

 

Od dnia 24.05.2018 r. prosimy o przesyłanie zgłoszeń reklamacyjnych na adres bok@descont.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż weryfikacji podlegają tylko zgłoszenia  kompletne zawierające następujące dane:

    

    - imię i nazwisko

    - adres 

    - nr telefonu do kontaktu

    - opis szczegółowy wady 

    - data stwierdzenia wady  

    - podstawa prawna - numer umowy.

    

Tylko kompletny i prawidłowy wniosek / zgłoszenie wady jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji, a w wypadku wystąpienia braków lub niekompletnego zgłoszenia Deweloper niezwłocznie wezwie Nabywcę do uzupełnienia braków. 

W przypadku wezwania do uzupełnienia danych – termin do uznania lub odrzucenia zgłoszenia wady biegnie od momentu złożenia kompletnego wniosku reklamacyjnego zawierającego wszystkie powyższe dane. 

Wnioski niekompletne, a uzupełnione niezwłocznie przez Nabywcę, będą rozpatrywane od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. 

 

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym zgłoszeniu przez Descont Developer Sp. z o.o. Spółka komandytowa dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisów umowy zakupu lokalu.

Administratorem zebranych danych osobowych jest Descont Developer Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą: ul. Strzegomska 42, 53-611 Wrocław.